Management de proiect

Comunicare

Punerea în aplicare

  • Analiza de bază, provocările și viziunile locale pentru activitățile viitoare
  • achiziţii
  • analiza și descrierea traseului de drumeții
  • pregătirea materialelor din peliculă
  • Aplicație IT
  • ateliere de lucru cu grupuri țintă
  • 3 Excursii de studiu
  • Târgul de gastronomie
  • CD
  • Sărbătoriți Ziua Internațională a Dunării și a Turismului